Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengą planavimo dokumentą tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje

2023-04-12

Informuojame, kad bendrąja tvarka yra parengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje, sprendiniai.

(Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-316).

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 31 d. įsakymas „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Kuršių tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-2603-3823 (valstybinis miškas), ir žemės sklypo Kuršių takas 1, Palangoje“ Nr. A1-699.

Projekto uždaviniai ir tikslai:

Uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti, numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui.

Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo (-ų) suformavimas, naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo (-ų) naudojimo paskirties, būdo, servitutų ir specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl detaliųjų planų“ 2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Papildomi planavimo uždaviniai – išsaugoti kraštovaizdžio savitumą; nustatyti inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; nustatyti apželdinamos teritorijos dalis (zonas).

Detaliojo plano keitimo iniciatorius:  Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos (buv. prie Žemės ūkio ministerijos), įm. k. 188704927, Gedimino g. 19, LT-01103 Vilnius, tel. Nr. 8 706 85003, el. p.: nzt@nzt.lt.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, įm. k. 125196077, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Nr. 8 460 48705,  8 460 41406, el. p.: administracija@palanga.lt.

Detaliojo plano keitimo rengėjas: VĮ Valstybės žemės fondo* Kauno geodezijos ir žemėtvarkos skyrius, įm. k. 120093212, K. Donelaičio g. 33, LT-44240 Kaunas. Projekto vadovė architektė Greta Sakavičienė, atestato Nr. A 2005, tel. Nr. 8 672 37 683, el. p.: greta.sakaviciene@zudc.lt.

* 2023-01-03 sujungimo būdu reorganizavus Valstybės įmonę Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Valstybės įmonę Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrą „GIS-Centras“ ir Valstybės įmonę Valstybės žemės fondą, veiklą pradėjo Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, įm. k. 306205513. Įmonė perėmė visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas.

Su detaliojo plano keitimo sprendiniais susipažinti galima nuo 2023-04-18 iki 2023-05-02 (10 darbo dienų) imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-21-316), Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.palanga.lt, Palangos miesto savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje, bei Šventosios seniūnijos, Šventosios g. 14, LT-00306 Palangoje, skelbimų lentose.

 Viešas svarstymas: Detaliojo plano keitimo sprendinių viešas svarstymas vyks 2023-05-03 13:00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palangoje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Motyvuotus planavimo pasiūlymus dėl parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinių planavimo organizatoriui galima teikti raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą su teritorijų planavimo dokumentu susipažinti skirtą laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-04-12 10:23