Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Kurorto g., valstybinio miško, Didžiosios g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis nr. 2501/0041:204 ir Didžiosios g. 196, Palangoje“.

Informuojame, kad rengiamas „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas...
2019-12-02

Informuojame, kad rengiamas „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas teritorijoje tarp Kurorto g., valstybinio miško, Didžiosios g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis nr. 2501/0041:204 ir Didžiosios g. 196, Palangoje“.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-583.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemės, žemės sklypų padalinimas, naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas planuojamoje teritorijoje. 

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. A1-1046.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2022 m. IV ketvirtis.   Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.  

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatoriai: A. G., J. N. - G.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Rimvydas Grikšas, atestato Nr. ATP 951.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2019-12-02 14:14