Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Pakartotinai informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD)- Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje

2021-01-14

Pakartotinai informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD)- Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-537.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje.

2020-11-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Pirties g. 4, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17) D3-3642.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-01-20 iki 2021-02-02 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Ribiškių sodų 3-ioji g. 49, Vilnius, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: pauliusarch@yahoo.com, ar tel. 8-618-11933; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. (8 460) 48 708, (8 460) 34 114, faks. (8 460) 40 216, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-01-20 iki 2021-02-02 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2021-02-03, 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://us02web.zoom.us/j/82798412051?pwd=VVRLRE9EU0VpOUdFNUxCMWpDelpLdz09

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. (8 460) 48 708, (8 460) 34 114, faks. (8 460) 40 216, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Studija PS“, Ribiškių sodų 3-ioji g. 49, Vilnius, tel. 8-618-11933 el.paštas: pauliusarch@yahoo.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2021-01-14 14:15