Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Svečių namų, Klevų g. 6, Palangoje statybos projekto“ projektinius pasiūlymus.

2022-07-05

Informuojame apie parengtus „Svečių namų, Klevų g. 6, Palangoje statybos projekto“ projektinius  pasiūlymus.

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Svečių namų, Klevų g. 6, Palangoje statybos projekto“  projektiniai pasiūlymai.

Numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Klevų g. 6, Palangoje, kadastrinis Nr.: 2501/0038:207; sklypo plotas 0,1200 ha.

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis ir būdas: kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: negyvenamoji (viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai) 7.1.), pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Baltijos regiono projektai“, Malūno g. 1F, Palanga. Tel. 8-620-87911, el.paštas: info@baltijosprojektai.lt

Statytojas: M. D; D. D. (fiziniai asmenys).

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iš anksto susitarus UAB “Baltijos regiono projektai” patalpose, Malūno g. 1G, Palangoje, darbo laiku 9.00 - 16.00 val., Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info@baltijosprojektai.lt, tel.: 8-620-87911 iki 2022-07-20.

Viešas susirinkimas įvyks 2022-07-29,  15:00val. Palangos  miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.

Norintys dalyvauti siųskite pranešimą nurodytu el. paštu, tuo pačiu bus vykdoma dalyvių registracija.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-07-05 15:26