Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Žemės sklypo (kadastro Nr. 2501/0033:265) Palanga., Žirgų tak., 5, detaliojo plano, patvirtinto 2011-10-06 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-182, koregavimą supaprastinta tvarka

2021-10-21

Informacija apie rengiamą Žemės sklypo (kadastro Nr. 2501/0033:265) Palanga., Žirgų tak., 5, detaliojo plano, patvirtinto 2011-10-06 Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-182, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Palanga, Žirgų tak., 5, kadastrinis Nr. 2501/0033:265, kurio plotas - 1,4606 ha.

Planavimo organizatorius: V.G.

Projekto rengėjas: UAB „MGE projektai“, Molyno g. 26A, LT-00102 Palanga, tel. Nr.: +370 652 40955, el. paštas: mgeprojektai@gmail.com

Projekto užsakovas: R. M.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 4, ( Karvelyno g. 12) nustatyta statybos zona, statybos riba, įvažiavimo vieta, inžinerinių tinklų vieta. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2021-11-03 iki 2021-11-16 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2021-11-16 d. imtinai.

 Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Informacija atnaujinta 2021-10-21 15:36