Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Ganyklų g. 28, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Ganyklų g. 28C, Palangoje, projektas.

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Ganyklų g. 28, Palangoje, detaliojo plano koregavimo...
2020-02-11

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo Ganyklų g. 28, Palangoje, detaliojo plano koregavimo žemės sklype Ganyklų g. 28C, Palangoje, projektas.

Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-711.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-1725.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, naudojimo būdo keitimas,teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo Ganyklų g. 28, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2001 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. 26 1 punktu, koregavimas žemės sklype Ganyklų g. 28C, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2020 m. III ketvirtis.

Taikoma supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB ,,Spectator NT“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus r.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2020-02-11 15:32