Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Šilumos tiekimo tinklų unik. Nr. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-09-29

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengto „ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ UNIK. NR. 2599-9001-8019 (statinio sudėties dalių li2.8 ir li2.9), PALANGOJE REKONSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Inžineriniai statiniai; inžineriniai tinklai: šilumos tinklai.

Statybos rūšis:

Rekonstravimas (neatliekant statybos darbų).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Palangos šilumos tinklai“, Klaipėdos pl. 63, LT-00148  Palanga. Projektuotojas: Šarūnas Dirmeikis, tel. Nr.: +370 655 05655, el. p.: info@palangosst.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Palangos šilumos tinklai“, Klaipėdos pl. 63, LT-00148 Palanga, tel. +370 460 51431, el. paštas: info@palangosst.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis nuo 7:00 iki 16:00, patalpose adresu Klaipėdos pl. 63, Palanga, iš anksto susiderinus susitikimo laiką, arba Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.palanga.lt, skiltyje Skelbimai. Iki 2023-10-19.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo, kreipiantis į projekto rengėją aukščiau nurodytu el. paštu ir viešo susirinkimo metu. Teikiant pasiūlymus projektuotojui turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2023-10-19 nuo 15:00 val.

Susirinkimo nuoroda prisijungimui:

https://www.microsoft.com/lt-lt/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1

Susitikimo ID: 355 524 026 109

Slaptasis kodas: a97MBu

Prisijungus prašome nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip susirinkimo dalyvį.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-04 09:01