Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šaltinio g.82, Palangoje

2022-09-14

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklype Šaltinio g.82, Palangoje. TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-358.

Planavimo tikslai

Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklype Šaltinio g. 82, Palangoje.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. birželio 14d. įsakymas Nr. A1-779.

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2022-08-04 Nr. (4.17.E) D3-3025 raštu pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2022-09-26 iki 2022-10-07 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, ketvirtame aukšte, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt . ar kreiptis į  Detaliojo plano rengėją – UAB „LINIA MARES Telefonas: + 370 618 44715. El. paštas: nida.zitkiene@gmail.com. “.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-09-26 iki 2022-09-30 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, ketvirtame aukšte,  Vytauto g. 112, Palanga. Šventosios seniūnijos patalpose, adresu Šventosios g. 14, Palangoje. Viešas susirinkimas vyks 2022 m. spalio 10 d. 15 val.  Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, ketvirtame aukšte, Vytauto g. 112.

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-25-21-358.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt

Detaliojo plano rengėjas – UAB „LINIA MARES“. Ramybės g.21, Palanga. Telefonas: + 370 618 44715. El. paštas: nida.zitkiene@gmail.com.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-09-14 15:07