Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą naudojimo būdo keitimą Miško tak. 9B, Palangoje

Informuojame apie numatomą naudojimo būdo keitimą Miško tak. 9B, Palangoje
2020-03-24

Informuojant, kad pagal Visuomenės informavimo apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą, pagal Administracijos direktoriaus 2019-12-09 įsakymu Nr. A1-1633 patvirtintą tvarkos aprašą, pranešame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą.

Žemės sklypo adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Miško tak. 9B, kadastrinis Nr: 2501/0015:21; sklypo plotas 0,2516 ha.

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Bendro naudojimo teritorija. Numatomižemės sklypo naudojimo būdai: infrastruktūros teritorija (I), visuomeninė teritorija (V).

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: Automobilių parkavimo aikštelė (12. kiti inžineriniai statiniai), Koplyčia (7.15. religinės paskirties pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. 8-698-83701, el.paštas: info@vrprojektai.lt

Statytojas: UAB „ALKANTA“.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, UAB “Vakarų regiono projektai” patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: regpalanga@gmail.com dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2020-04-14. Tel.: 8-698-83701, el.paštas info@vrprojektai.lt.

Viešas susirinkimas įvyks 2020-04-14, 17.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/fXwgGbJXKbav

Projektinis pasiūlymas

Informacija atnaujinta 2020-03-26 13:36