Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ PALANGOS MIESTO CENTRINĖS DALIES DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ ŽEMĖS SKLYPE JŪRATĖS G. 35A, PALANGOJE

2023-02-20

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d.įsakymas Nr. A1-1369 ,,Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Jūratės g.35A“.
TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-16-266.
PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112,Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.
PLANAVIMO INICIATORIUS: MB “Ošupio investicinė grupė“, įmonės kodas 305801663, Tvirtovės al. 83-8,Kaunas.
DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com. Projekto vadovas: architektas Mindaugas Pleiris, atestato Nr. A2181.
TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI: teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, optimalios urbanistinės struktūros suformavimas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklą, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje (žemės sklype Jūratės g. 35 A, Palangoje, kad. Nr. 2501/0028:0231). Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti priemones gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
2020-08-25 Detaliojo plano koncepcijai pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, raštu Nr.(4.17)-D3-2697.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu galima susipažinti nuo 2023-03-01 iki 2023-03-15 imtinai: Palangos m., sav., administracijos patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga (tel.: 8-460-48705, el.p.: administracija@palanga.lt); Palangos m., sav., tinklapyje www.palanga.lt, (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.: K-VT-25-16-266).
Vieša koreguojamo detaliojo plano ekspozicija numatoma nuo 2023-03-09 iki 2023-03-15 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga.
Viešas koreguojamo detaliojo plano svarstymas vyks 2023-03-16, 10:00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, adresu Vytauto g. 112, Palanga.
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, el. paštas: [email protected]; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.K-VT-25-16-266); Detaliojo plano rengėjui - UAB „Aštuntukas“, tel: 8 600 59304, el. paštas: rita.astuntukas@gmail.com.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-02-20 13:50