Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame visuomenę apie pritarimą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje detaliojo plano koncepcijai

2023-09-05

Informuojame visuomenę apie pritarimą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje detaliojo plano koncepcijai. Koncepcijai pritarta 2023-08-16 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu Nr. (4.17 E) D3-2739 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje detaliojo plano koncepcijos“.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Ajerų g. 30 (kad. Nr. 2501/0024:181), Ajerų g. 32 (kad. Nr. 2501/0024:153), Palangoje. Planuojamas plotas – apie 0,6750 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, www.palanga.lt, Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406, El. p. administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fiziniai asmenys.

Detaliojo plano korektūros rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas info@project28.lt, internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. AD1-1457 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje“.

Planavimo tikslai: Optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalinimas, naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas žemės sklypuose Ajerų g. 30, Ajerų g. 32, Palangoje.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama informacinėje teritorijų planavimo sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-19-45).

Informacija atnaujinta 2023-09-13 08:37