Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradedamą rengti Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp melioracijos griovio šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, Pavėsio tako ir Didžiosios g., Palangoje

2023-08-22

Informuojame, pradedamas parengto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp melioracijos griovio šiaurinėje ir vakarinėje dalyje, Pavėsio tako ir Didžiosios g., Palangoje, Nr. TPDRIS: K-VT-25-19-55,  projekto svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto detaliojo plano keitimas planuojamoje teritorijoje

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. A1-100. 2023-08-16 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė projekto koncepcijai.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. [email protected], [email protected]. Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo M.D. Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-09-01 iki 2023-09-21 imtinai: internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas); Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt; iš plano rengėjo – gauti reikiamos informacijos el. paštu: [email protected] , informacija tel.+ 370 698 71080.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-01 iki 2023-09-21, viešas susirinkimas numatomas 2023-09-22 11 val. Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt). Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Aiškinamsis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-08-22 16:05