Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimą teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje

2021-09-27

Informuojame, apie baigiamą rengti Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje dokumentą.TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-18-213.

Planavimo tikslai

Nekeičiant pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, bet keičiant naudojimo būdą, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, optimalią urbanistinę struktūrą, inžinerinius koridorius, Palangos miesto tarybos 2000 metų kovo 21d. sprendimu Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių keitimas teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio mėn. 9 d. Įsakymas Nr. A1-427 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp Gubojų g. Šventosios g. ir žemės sklypo Šventosios g.11, Palangoje“

Palangos miesto savivaldybės administracijos 2020-10-16 raštu Nr. (4.17)-D3-3211 pritarta detaliojo plano koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-10-04 iki 2021-10-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt . ar kreiptis į  Detaliojo plano rengėją – UAB „LINIA MARES Telefonas: + 370 618 44715. El. paštas: nida.zitkiene@gmail.com. “.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-10-11 iki 2021-10-18 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Šventosios seniūnijos patalpose, adresu Šventosios g. 14, Palangoje. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. spalio 19 d. 15 val.  Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą: https://us05web.zoom.us/j/83522073543?pwd=RFg2SkRWOTJlRUl6M1pyUWgxWkRSdz09

Pasiūlymų teikimas: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. paštas administracija@palanga.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt TPD Nr. K-VT-25-18-213.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt

Detaliojo plano rengėjas – UAB „LINIA MARES“. Ramybės g.21, Palanga. Telefonas: + 370 618 44715. El. paštas: nida.zitkiene@gmail.com.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2021-09-27 09:54