Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Ąžuolų gatvės nuo Klaipėdos pl. iki Kadagių gatvės Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-11-03

Informuojame apie parengtus „Ąžuolų gatvės nuo Klaipėdos pl. iki Kadagių gatvės Palangoje rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus.

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie  numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Ąžuolų gatvės nuo Klaipėdos pl. iki Kadagių gatvės Palangoje rekonstravimo projekto“  projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinio statybvietės adresas: Palangos m. sav., Ąžuolų g., Palanga
  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Susisiekimo komunikacijos: gatvės - Ąžuolų g.

Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai)

Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: Projekto vadovas Andrius Bladžiūnas; el. paštas: andrius.bladziunas@gmail.com; tel. Nr.: 862045275.
  2. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius): Projekto vadovas Andrius Bladžiūnas; el. paštas: andrius.bladziunas@gmail.com; tel. Nr.: 862045275.
  3. Statytojas: Privatus asmuo L.S. / Palangos m. savivaldybė, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, el. paštas: administracija@palanga.lt; tel. (8 460) 48 705.
  4. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.palanga.lt).
  5. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2023-11-22 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 862045275, el. paštu andrius.bladziunas@gmail.com, bei viešojo susirinkimo metu.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: Viešasis susirinkimas įvyks 2023-11-22 d. 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas Palangos miesto savivaldybės patalpose adresu Vytauto g. 112, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-11-03 14:26