Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Detaliojo plano rengimas teritorijoje tarp Miško tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3091-1754 (valstybinis miškas), žemės sklypuose Miško takas 2A, 2E, 2F, 2G, 4A, Palangoje

2023-09-07

Informuojame, kad parengtas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Detaliojo plano rengimas teritorijoje tarp Miško tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3091-1754 (valstybinis miškas), žemės sklypuose Miško takas 2A, 2E, 2F, 2G, 4A, Palangoje.   TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-22-1057.

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.  Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės naudojimo būdo keitimas, žemės sklypų pertvarkymas, sklypų padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

    2023-07-20 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė  Detaliojo plano rengimo teritorijoje tarp Miško tako, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. 4400-3091-1754 (valstybinis miškas), žemės sklypuose Miško takas 2A, 2E, 2F, 2G, 4A, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17.E) D3-2477.

Su projektu galima susipažinti nuo   2023-09-18 iki 2023-10-02   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701; Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo  2023-09-25 iki 2023-10-02  Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.  

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas   2023-10-03, 11 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susirinkimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt); detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-09-07 10:40