Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradėtas rengti teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Vytauto g. 136A, Palangoje

2023-09-08

Informuojame, kad pradėtas rengti teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype, Vytauto g. 136A, Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt sistemoje: K-VT-25-22-1143.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-1838 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Vytauto g. 136A, Palangoje“.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-1919.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas (susipažinti su SPAV neatlikimo motyvais galima Palangos miesto savivaldybėje, Vytauto g. 112, Palanga). Koncepcija - rengiama.

Teritorijos planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Vytauto g. 136A, Palangoje.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48 705, el. p. administracija@palanga.lt.; www.palanga.lt

TPD rengėjas - UAB „A22“; Gudobelių g. 1C-2, LT-00185 Palanga, tel. mob. (+370 616) 72219; el. paštas: a22architektai@gmail.com .

Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Parengus teritorijų planavimo dokumento projektą, apie laiką skirtą susipažinimui su pakoreguotu kompleksinio teritorijų planavimo dokumentu bus informuojama papildomai.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų, planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo ar susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais pabaigos (viešo svarstymo ar susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu).

Planavimo darbų programa

Informacija atnaujinta 2023-09-08 13:53