Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie numatomą Eglių gatvės, Palangoje, statybos projekto projektinių pasiūlymų viešinimą.

2022-04-19

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Eglių gatvės, Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, žemės sklypas - kadastro Nr. 2501/0038:291; žemės sklypas - kadastro Nr.

2501/0038:292;

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma paskirtis – gatvė (susisiekimo komunikacijos);

  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;

Kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos;

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo

(-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto

adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)

(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

UAB „Neoforma“ architektas Lauras Ruseckas, el. paštas: lauras@neoforma.lt, tel. +370 698 21575;

  1. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,

juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);

UAB „Vitalda“, įmonės kodas 300102182, S. Nėries g. 9-21, Palanga, el. paštas:

daiva.makutenaite@gmail.com, tel. +370 698 71080;

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės

interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne

mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Neoforma“ patalpose, Baltijos pr. 123-45,

Klaipėda, susitikimo laiką iš anksto suderinus telefonu, tel. +370 698 21575; darbo dienomis 8:00-

17:00 val., iki 2022 m. gegužės 6 d.; interneto svetainėje: www.palanga.lt

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui

gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu, UAB „Neoforma“, adresas Baltijos pr. 123-45, Klaipėda, el. paštas:

lauras@neoforma.lt, iki 2022 m. gegužės 9 d. viešo susirinkimo pabaigos.

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Viešas susirinkimas vyks Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų

planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, Palanga, 2022 m. gegužės 9 d. 16:00 val.

  1. Stendo įrengimo ir išmontavimo data:

Stendas įrengiamas 2022 m. balandžio 22 d., išmontuojamas 2022 m. gegužės 9 d. po viešo

Susirinkimo.

Projektiniai pasiūlymai 1

Projektiniai pasiūlymai 2

Projektiniai pasiūlymai 3

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-19 10:07