Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių žemės sklype Gulbių g. 15, Palangoje, koregavimo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas

Informuojame, kad skelbiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių žemės sklype...
2019-12-02

Informuojame, kad skelbiamas Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių žemės sklype Gulbių g. 15, Palangoje, koregavimo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPDRIS sistemoje: K-VT-25-19-227.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu patvirtinto Šventosios gyvenvietės detaliojo plano sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje. Papildomi planavimo uždaviniai: nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus; numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį; numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

2019-11-27 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius raštu Nr. (4.17)-D3-3660 pritarė Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Gulbių g. 15, Palangoje, koncepcijai.

Planavimo iniciatorius: Markas Kvedaras; gyv. Rato 12B-11, Vilnius; e.paštas – gulbes.takas@gmail.com.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Su projektu galima susipažinti nuo 2019-12-06 iki 2019-12-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112 (IV aukštas), Palanga.

Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2019-12-12 iki 2019-12-19 Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, Vytauto g. 112, IV aukštas, Palanga, tel. (8-460) 48708.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki susipažinimo su projektu pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt, www.palanga.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Sprendinių pasekmių vertinimas

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2019-12-02 14:30