Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype S.Daukanto g. 25, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

2021-01-11

Informuojame, kad skelbiamas  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype S.Daukanto g. 25, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-17-286.

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas,  teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32  1 punktu patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype S. Daukanto g. 25, Palangoje.

2020-11-05 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype S. Daukanto g. 25, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-3420.

Su projektu galima susipažinti nuo  2021-01-20 iki 2021-02-03   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el.paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Atsižvelgiant į karantininį laikotarpį, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma.

Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);    detaliojo plano rengėjui -  UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701, el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai,  jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Brėžinys

Aiškinamasis raštas

Informacija atnaujinta 2021-01-11 17:01