Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (TPD) - Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Topolių g. 14C, Palangoje

2023-08-30

Informuojame, apie baigiamą rengti teritorijų planavimo dokumentą (TPD) -  Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklype Topolių g. 14C, Palangoje.  TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-21-226.

TPD uždaviniai – Detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.     Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38  2 punktu, koregavimas žemės sklype Topolių g. 14C, Palangoje. Planavimo pagrindas – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021m. kovo 10 d. įsakymas Nr. A1-266.

2023-06-12 Palangos miesto savivaldybės administracijos raštu  Nr. (4.17.E) D3-2038 pritarta Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklype Topolių g. 14C, Palangoje, koncepcijai.

Su projektu galima susipažinti nuo 2023-09-07 iki 2023-09-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas),  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt),   Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt,    ar kreiptis į detaliojo plano rengėją – UAB „LINIA MARES“,  tel. +370 618 44715, el. paštas: nida.zitkiene@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-09-07 iki 2023-09-21 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, ketvirtame aukšte, Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas  2023-09-22,  10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga.

Planavimo pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos planavimo organizatoriui - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas administracija@palanga.lt,  ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt;    detaliojo plano rengėjui – UAB „LINIA MARES“, Ramybės g.21, Palanga, tel.  +370 618 44715, el. paštas: nida.zitkiene@gmail.com.   Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-08-30 09:23