Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad skelbiamas Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje.

2020-06-12

Informuojame, kad skelbiamas  Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-134.

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 l punktu, sprendinių koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje.

2020-05-28 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Nemirsetos detaliojo plano koregavimo žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17)-D3-1757.

Su projektu galima susipažinti nuo  2020-06-22 iki 2020-07-08   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);  detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701 el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Paskelbus karantiną, projekto viešo ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai,  jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasisi raštas.

Brėžinys.

Informacija atnaujinta 2020-06-12 09:14