Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) - Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype S. Nėries g. 11, Palangoje

2023-09-21

Informuojame, kad rengiamas teritorijų planavimo dokumentas (TPD) -  Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype S. Nėries g. 11, Palangoje.

TPD Nr. www.tpdris.lt  sistemoje: K-VT-25-23-446

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto savivaldybės tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 patvirtinto Palangos miesto centrinės dalies koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 18d. įsakymas Nr. A1-751.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2026m. IV ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo S.I.Ž.

Plano rengėjas – UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com. Projekto vadovas – architektas Rimvydas Grikšas.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-09-21 14:56