Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palangoje, detaliojo plano keitimo (TPDR K-VT-25-20-131) projektas

2023-03-06

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palangoje, detaliojo plano keitimo (TPDR K-VT-25-20-131) projektas.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-332. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, galimybės žemės sklypo ar jo dalies naudojimo būdo keitimo nagrinėjimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 20 detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 73, sprendinių keitimas.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – iki 2024 m. III ketvirtis.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje.

Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB poilsio namai„Baltija“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga,  El. paštas:info@baltijahotel.lt Telefonas: + 370 640 48148.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga.Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2023-03-06 14:42