Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Liepojos pl. 21, 23, Palangoje

2021-09-22

Informuojame, kad skelbiamas žemės sklypų Liepojos pl. 21, 23, Palangoje, detaliojo plano koregavimo svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Liepojos pl. 21, 23, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas:1,7459 ha ir 1,4341 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel.: (8 460) 48 708, (8 460) 48 714, el. p. administracija@palanga.lt, architektas@palanga.lt

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: UAB “Marteka“, adresas korespondencijai -  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – info@pprojektai.lt

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: info@pprojektai.lt

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas 2019-10-03 d. Nr. A1-1350.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas esamų sklypų sąskaita, žemės naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano,  patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos  inžinerinį komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

 2021-09-01 raštu Nr. (8.6.E) D3-3009 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Liepojos pl. 21, 23, Palangoje, koncepcijai.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu supaprastinta viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2021-10-01 iki 2021-10-14 imtinai:

  • internetiniame tinklalapyje palanga.lt (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas);
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-25-19-542);
  • plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: info@pprojektai.lt., informacija tel. +(370) 46 216071.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-10-01 iki 2021-10-14 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju, projekto vieša ekspozicija Savivaldybės patalpose nedaroma. Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

 Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos (2021-10-14) planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt; detaliojo plano rengėjui - UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, tel. +(370) 46 216071, el.paštas: info@pprojektai.lt. ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Sprendiniai

Aiškinamas raštas

 

Informacija atnaujinta 2021-09-22 10:21