Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Ūkinio pastato (unik. Nr. 2592-8000-7028) rekonstravimo į ūkinį pastatą su poilsio patalpomis, kiemo rūsio (unik. Nr. 2592-8000-7042) rekonstravimo į ūkinį pastatą, kopų g. 32, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-03

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengto „Ūkinio pastato (unik. nr. 2592-8000-7028) rekonstravimo į ūkinį pastatą su poilsio patalpomis, kiemo rūsio (unik. nr. 2592-8000-7042) rekonstravimo į ūkinį pastatą, Kopų g. 32, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Numatomų rekonstruoti statinių statybvietės adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Kopų g. 32, kadastrinis Nr: 2501/0005:124, sklypo plotas 0.3610 ha, statytojui priklauso 0.2132 ha sklypo dalis (yra vidinis sklypo pasidalinimas, nustatyta naudojimosi tvarka).

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis: kita, gyvenamosios teritorijos, mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos.

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio pastatai (7.17.) pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo projektuotojui UAB „Vakarų regiono projektai“  el. paštu: info.vrp@gmail.com

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga. Projekto vadovas Rimvydas Grikšas, tel. +370 698 83701, el.paštas: rgpalanga@gmail.com

Statytojas: J. P.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, iš anksto susitarus projekto rengėjo UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, arba nuotoliniu būdu el. paštas: info.vrp@gmail.com,  tel. 8-698-83701, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2023-10-23. Viešas susirinkimas įvyks 2023-10-23 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-04 08:57