Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą žemės sklypų, Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80, Ilgoji g. 86, detaliojo plano, koregavimą supaprastinta tvarka

2022-02-07

Informacija apie rengiamą žemės sklypų, Ilgoji g. 58, Ilgoji g. 62, Ilgoji g. 66, Ilgoji g. 68, Ilgoji g. 72, Ilgoji g. 74, Ilgoji g. 80, Ilgoji g. 86, detaliojo plano (patvirtintas Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-04 sprendimu Nt. T2-109), koregavimą supaprastinta tvarka, pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: 

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 66, kadastrinis Nr. 2501/0036:1049, kurio plotas – 0,1124 ha;

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 66A, kadastrinis Nr. 2501/0036:1044, kurio plotas – 0,1124 ha;

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 66B, kadastrinis Nr. 2501/0036:1043, kurio plotas – 0,1125 ha;

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 68, kadastrinis Nr. 2501/0036:1046, kurio plotas – 0,1100 ha;

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 68A, kadastrinis Nr. 2501/0036:1048, kurio plotas – 0,1100 ha;

 - žemės sklypas Palanga, Ilgoji g. 68B, kadastrinis Nr. 2501/0036:1047, kurio plotas – 0,1112 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt 

Projekto rengėjas: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. Nr.: +370 698 83701, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovai: D. G., M. K. – G., Z. A., J. A., UAB „LONTA, D. K.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojamos detaliajame plane numatytos įvažiavimo vietos į žemės sklypus. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2022-02-14 iki 2022-03-01 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/ ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-01 d. imtinai.

 Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-02-07 17:03