Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Vanagupės gatvės ruožo nuo Vanagupės g. 13D šiaurinės sklypo iki Vanagupės g. 9B šiaurinės sklypo ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų, kurių unikalus Nr. 4400-5537-7736, rekonstravimo Vanagupės gatvėje, Palangoje, projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-10-11

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas parengtų „Vanagupės gatvės ruožo nuo Vanagupės g. 13D šiaurinės sklypo iki Vanagupės g. 9B šiaurinės sklypo ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų, kurių unikalus Nr. 4400-5537-7736, rekonstravimo Vanagupės gatvėje, Palangoje, projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas

Vanagupės gatvės ruožo nuo Vanagupės g. 13D šiaurinės sklypo iki Vanagupės g. 9B šiaurinės sklypo ribos rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų, kurių unikalus Nr. 4400-5537-7736, rekonstravimo Vanagupės gatvėje, Palangoje, projektas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):

Statinių statybvietės adresas: Palanga, Vanagupės g.

Statinių geografinės koordinatės: X: 55939617 Y: 21071812

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: -

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Susisiekimo komunikacijos: Keliai (gatvės)

Paskirtis: Inžineriniai tinklai: lietaus nuotekų tinklai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovė Dovilė Gribulienė, el. p.: info@srp.lt, tel. Nr.: +370 5 2500605

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Palangos miesto savivaldybė, Palanga, Vytauto g. 112; el. p.: administracija@palanga.lt, tel. Nr.: +370 460 40216

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, kontaktinis asmuo ir darbo laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/?lang=en 

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2023 m. lapkričio 6 d. ir viešo susirinkimo metu

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimas vyks tik nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo tiesioginę garso ir vaizdo transliaciją – https://bit.ly/3tpKQeN

Susirinkimo data ir laikas: 2023 m. lapkričio 6 d., 15:00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-10-11 18:30