Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų kad. Nr. 2501/0041:0099 ir kad. Nr. 2501/0041:0200 detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2013-06-06 sprendimu Nr. T2-177, koregavimą supaprastinta tvarka

2022-02-10

Informacija apie rengiamą Žemės sklypų kad. Nr. 2501/0041:0099 ir kad. Nr. 2501/0041:0200 detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2013-06-06 sprendimu Nr. T2-177, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Palanga, Aušros g. 20A, kadastrinis Nr. 2501/0041:347, kurio plotas – 0,1046 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt 

Projekto rengėjas: UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. Nr.: +370 698 83701, el. paštas: [email protected]

Projekto užsakovas: E. S.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane (žemės sklype kad. Nr. 2501/0041:347, Aušros g. 20A, Palangoje) statybos riba, užstatymo zona ir želdinių zona. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2022-02-17 iki 2022-03-04 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, ir jo interneto svetainėje www.palanga.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2022-03-04 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Projekto rengėjas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-02-10 08:46