Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje.

2021-01-11

Informuojame, kad rengiamas Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje.

TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-239.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. A1-605 „Dėl Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: Palangos miesto savivaldybės administracija, Vytauto g. 112, Palanga., Tel: (8 460) 48 714, (8 460) 34 109, el. paštas: administracija@palanga.lt, architektas@palanga.lt. Projekto vadovas Vidmantas Danta, atestato Nr. ATP 390.

Planuojama teritorija: žemės sklypai unikalūs Nr. 4400-2091-5017, 4400-2603-3823 (valstybinis miškas) ir teritorijoje prie jų, Palangoje. Planuojamos teritorijos plotas - apie 12,5000 ha.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, funkcines zonas inžinerinės infrastruktūros vystymui, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemėnaudų formavimas tikslinant infrastruktūros objektų išdėstymą, žemės sklypų suformavimas, teritorijos naudojimo paskirties, būdo, naudojimo reglamentų nustatymas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-01-11 12:15