Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą teritorijos Kunigiškėse, detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvių, Palangoje

Informuojame apie rengiamą teritorijos Kunigiškėse, detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp...
2020-03-24

Informuojame, kad rengiamas Teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp Paliepgirių kelio, melioracijos griovio ir Griaustinio gatvių, Palangoje.TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-57.

Teritorijos planavimo dokumento uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo padalinimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, teritorijos Kunigiškėse, pagal Palangos miesto bendrąjį planą patenkančios į K10 rajoną, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T2-309, keitimas  planuojamoje teritorijoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. A1-1237, 2020m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A1-37.Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks bendrąja tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: A. P.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-03-24 14:17