Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą „Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44, koregavimą žemės sklype Gabijos g.11A, Palanga

2023-09-14

Informacija apie rengiamą žemės sklypo Gabijos g.11A Palangoje, „Lino" gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto, patvirtinto 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44, koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas  Gabijos g. 11A, Palanga, kurio plotas – 0.0755 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt.

Projekto rengėjas: R. Burneikienės individuali veikla, Nr.524730, Taikos pr.5, Klaipėda, tel. +37061530201, El.paštas: reda.burnn@gmail.com, Teritorijų planavimo vadovė: Laura Merkelienė (atestato Nr. ATP 1779).

Projekto užsakovas:privatūs fiziniai ir juridinis asmuo.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:koreguoti statybos ribą, statybos zoną ir statybos liniją galiojančio 1994-09-23 Palangos miesto tarybos sprendimu Nr.44 patvirtinto „Lino“ gyvenamojo kvartalo detalaus išplanavimo projekto sprendinius žemės sklype Gabijos g.11A, Palangoje, nekeičiant žemės naudojimo paskirties, būdo, teritorijos naudojimo reglamentų.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-10-06 iki 2023-10-20 imtinai planavimo organizatoriaus buveinėje, adresu Vytauto g. 112, Palanga, ir jo interneto svetainėje www.palanga.lt. bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-10-20 imtinai.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-10-17 13:54