Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informacija apie rengiamą Kunigiškių kvartalo detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka, žemės sklypui Kontinikų g. 6A., pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

2023-01-09

Informacija apie rengiamą Kunigiškių kvartalo detaliojo plano Žemės sklypo kad Nr. 2501/0019:265 (Palangos m. sav., Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A1-325) koregavimą supaprastinta tvarka, žemės sklypui Kontinikų g. 6A., pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9d.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas: žemės sklypas Palanga, kad. Nr. 2501/0019:265, kurio plotas - 0,4507 ha.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

Projekto rengėjas: UAB „MGE projektai“, Molyno g. 26A, LT-00102 Palanga, tel. Nr.: +370 652 40955, el. paštas: mgeprojektai@gmail.com

Projekto užsakovas: V.Š. J.Š

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama žemės sklypo Kontininkų g. 6A nustatyta statybos zona ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2023-01-12 iki 2023-01-27 imtinai Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje https://www.palanga.lt/ , LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Skelbimas Palangos miesto laikraštyje „Palangos tiltas“.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai teikiami, dėl teritorijų planavimo dokumento Palangos miesto savivaldybės administracijai, LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, gali būti teikiami raštu arba el. paštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais iki 2023-01-27 d. imtinai.

 Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako Planavimo organizatorius. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-01-09 13:24