Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie atliktą Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas, sprendinių derinimo procedūrą

2023-05-19

Informuojame apie atliktą Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas (toliau – Bendrasis planas), sprendinių derinimo procedūrą.

Bendrojo plano sprendiniai suderinti Teritorijų planavimo komisijoje 2023 m. gegužės 15 d. Su suderintu Bendrojo plano dokumentu, taip pat Bendrojo plano sprendinių patikslinimais, kurie buvo atlikti pagal gautas derinančių institucijų pastabas, galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS sistema) – internetinės svetainės adresas www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento numeris (TPD Nr.) K-RJ-25-21-61).

Susipažinti su gautomis derinančių institucijų pastabomis ir atliktais Bendrojo plano patikslinimais taip pat galima žemiau pateikiamoje suvestinėje derinančių institucijų pastabų ir atliktų bendrojo plano patikslinimų lentelėje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-1860.

Planavimo darbų programa: patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. A1-77 “Dėl Palangos miesto bendrojo plano koregavimo, nustatant prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas”. Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-RJ-25-21-61).

Planuojamos teritorijos adresas: Palangos miesto savivaldybės teritorija.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. Tel. (8 460) 48 705, (8 460) 41 406 Faks. (8 460) 40 217, (8 460) 40 216, el. paštas administracija@palanga.lt,  interneto svetainė www.palanga.lt.

Informaciją teikia Palangos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus savivaldybės vyriausiasis architektas Vytautas Indreika, tel. (8 460) 34109, el. p. vytautas.indreika@palanga.lt.

Plano rengėjas: VšĮ Kauno technologijos universitetas (KTU), Tunelio g. 60, Lt-44405 Kaunas, tel. (8 37) 451351, el.paštas asi@ktu.lt. Projekto vadovas – Evaldas Ramanauskas, tel. (8 682) 12549, el. paštas evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Teritorijų planavimo dokumento rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: Remiantis planavimo darbų programa, Palangos miesto bendrojo plano koregavimo uždaviniai yra: optimizuoti planuojamos teritorijos inžinerinę infrastruktūrą, nustatant prioritetines ir neprioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas.

Planavimo tikslai – nustatyti prioritetines savivaldybės infrastruktūros plėtros teritorijas ir savivaldybės prioritetinius infrastruktūros vystymo etapus, savivaldybės infrastruktūros vystymo principus, inžinerinei ir socialinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, rezervuoti teritorijas komunikaciniams koridoriams, susisiekimo komunikacijoms, infrastruktūros ir kitiems visuomenės poreikiams reikalingiems objektams.

Papildomi planavimo uždaviniai:

  • Nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus;
  • Numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį;
  • Numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Informaciją apie teritorijų planavimo dokumento rengimą teikia planavimo organizatorius ir plano rengėjas (žr. aukščiau nurodytus adresus, kontaktus).

Lentelė

Informacija atnaujinta 2023-05-26 11:13