Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie pradėtą rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Smilčių g. 39, Palangoje.

Informuojame apie pradėtą rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą...
2020-02-21

Informuojame, kad pradėtas rengti Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimas žemės sklype Smilčių g. 39, Palangoje.

LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  -TPD Nr. K-VT-25-20-67.

Planavimo pagrindas - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-27 įsakymas Nr. A1-95 „Dėl Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Smilčių g. 39, Palangoje“.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-02-17 įsakymu Nr. A1-201 patvirtinta planavimo darbų programa, su kuria susipažinti galima planavimo organizatoriaus ir detaliojo plano rengėjo patalpose darbo metu arba TPDRIS sistemoje.

Teritorijų planavimo dokumento uždaviniai: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32  1 punktu, koregavimas žemės sklype Smilčių g. 39, Palangoje.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, e. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo T. D.

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Neoforma“, Baltijos pr. 123 – 45, Klaipėda, tel. (8 657) 63323, e. paštas: info@neoforma.lt .

Informacija apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento koregavimo procesą, viešinimą ir registravimą skelbiama Vyriausybės nustatyta supaprastinta tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laiką iki susipažinimo su sprendiniais pabaigos.

Informacija atnaujinta 2020-02-21 09:19