Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad pradėtas rengti Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje.

Informuojame, kad pradėtas rengti Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių...
2020-04-14

Informuojame, kad pradėtas rengti Nemirsetos detaliojo plano koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje.   TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-134.

Teritorijų planavimo dokumento  uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Nemirsetos detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 l punktu, sprendinių koregavimas žemės sklype Maumedžių g. 14, Palangoje.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-298.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2025m. I ketvirtis. Projekto rengimas ir viešas svarstymas vyks supaprastinta tvarka.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: R. Š. ir I. Š.

Plano rengėjas - UAB "Vakarų regiono projektai", Vytauto g. 120-7, Palanga. Tel. 8-698-83701. El.paštas: info.vrp@gmail.com.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2020-04-21 09:55