Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštyno, tvoros) ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo, vandentiekio, elektros) Sodų g. 50, Palanga, statybos“ projektinius pasiūlymus

2023-04-13

Informuojame, kad vadovaujantis STR .04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus “Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus” nuostatomis parengti „Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštyno, tvoros) ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo, vandentiekio, elektros) Sodų g. 50, Palanga, statybos projektiniai pasiūlymai“.

Projekto pavadinimas:

„Kitų inžinerinių statinių (sporto aikštyno, tvoros) ir inžinerinių tinklų (nuotekų šalinimo, vandentiekio, elektros) Sodų g. 50, Palanga, statyba“.

  1. Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sodų g. 50, Palanga; Nr.:2501/0023:108 Palangos m. k.v. (x-6202439; y-317771)

  1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

mokslo, kiti inžineriniai statiniai.

  1. Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

visuomeninės paskirties teritorijos

  1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektrinio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB "Patvanka", Savanorių pr. 192, Kaunas, el. p. info@patvanka.lt, tel. Nr. 8 698 38296

Projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas:

Gediminas Kemzūra, el. p. gediminas@patvanka.lt; tel. Nr. 8 698 382965. Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

Statytojas: Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla (kodas 190274945), el. p. info@baltijosmokykla.lt, tel. Nr. +37046048686

  1. Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2023 m. gegužės 3 d. adresu Savanorių pr. 192, Kaunas, tel. Nr. 8 698 38296, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., informaciniame stende arba  Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje

  1. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti raštu iki 2023 m. gegužės 3 d. vyksiančio susirinkimo paštu UAB „Patvanka", Savanorių pr. 192, Kaunas ir el. paštu gediminas@patvanka.lt

  1. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): Data: 2023 m. gegužės 3 d. Laikas: 16.00 val.

Susirinkimas vyks naudojant tiesioginę vaizdo transliaciją internetu, ZOOM platformoje, nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/8062754362

Meeting ID: 806 275 4362

Passcode: 4xpAZD

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-04-13 13:39