Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje

2022-04-27

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje, projektas. Nr. TPDRIS: K-VT-25-22-326

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. A1-597. Vadovaujantis darbų programa SPAV neatliekamas, rengiama koncepcija.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypo dalies naudojimo būdo keitimas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, koregavimas žemės sklype Ganyklų g. 30, Palangoje.

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. I ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB poilsio namai„Baltija“, S. Dariaus ir S. Girėno g. 20, Palanga,  El. paštas:info@baltijahotel.lt Telefonas: + 370 640 48148.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2022-04-27 15:11