Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Sodo pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2016) ir ūkinio pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2027) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą, Bijūnų tak. 34, Palangoje, projektas“ projektinius pasiūlymus.

2022-02-23

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtų „Sodo pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2016) ir ūkinio pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2027) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą, Bijūnų tak. 34, Palangoje“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Projekto pavadinimas: „Sodo pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2016) ir ūkinio pastato (unikalus Nr. 2599-0007-2027) rekonstravimo, sujungiant į vieno buto gyvenamąjį namą, Bijūnų tak. 34, Palangoje, projektas“.

Statinių adresas: Palanga, Bijūnų tak. 34. Žemės sklypo kadastrinis numeris Nr. 2501/0040:261, Palangos m. k.v.; Žemės sklypo plotas – 0,0684 ha.

Statinių esama pagrindinė naudojimo paskirtis: kita (sodų); pagalbinio ūkio.

Statinių būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio.

Žemės sklypo naudojimo būdas: mėgėjų sodo žemės sklypai.

Projektinius pasiūlymus parengė: L.Tubinas personalinė įmonė, informuoja  apie projektinius pasiūlymus Liudmila Tubinas, el.paštas: liuda.tubinas@gmail.com; tel.Nr.8-699-87266.  Statinio architektas Kastytis Mykolas Aleknavičius, el.paštas: kastytis.esper@gmail.com

Statytojas: fizinis asmuo J.Z.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: L.Tubinas personalinė įmonė patalpose, Gintaro g. 33A, Palanga, darbo laiku 9.00 val. – 17.00 val. iki 2022-03-17 (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), tel. 8 699 87266 (iš anksto susitarus telefonu)  ir Palangos m. savivaldybės internetiniame puslapyje: www.palanga.lt.

Iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus: visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų iki viešo susirinkimo el. paštu:  liuda.tubinas@gmail.com

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas įvyks 2022-03-17, nuo 15.00 val. iki 16.00 val. Palangos m. savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-02-23 11:13