Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2595-7002-6019) Palanga, Sinagogos g. 3, rekonstravimo projekto“ projektinius pasiūlymus

2022-04-07

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus nuostatas yra skelbiamas „Pastato - gyvenamojo namo (unikalus Nr. 2595-7002-6019) Palanga, Sinagogos g. 3, rekonstravimo projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Palanga, Sinagogos g. 3. Sklypo kad. Nr: 2501/0028:152.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Esama sklypo paskirtis – kita, būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esama statinio paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projekto vadovas – Andrius Jašinas (KA Nr. A 1604, išduotas 2013-11-15), architektas – Irmantas Arnauskas (dokumento Nr. MM 000654, išduotas 2011-06-28).

Kontaktiniai duomenys: UAB „Kartografiniai projektai“, Gegužės g. 1/ Bokštų g. 18, Klaipėda, tel. Nr. 864717414, el. paštas klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): P., S. J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2022-04-28, adresu - Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, laiku: pirmadienis – penktadienis 08:00 – 17:00 val. Laiką derinti iš anksto telefonu – 8 647 17414 arba 8 46 493322. Esant galimybei, su projektiniais pasiūlymais, rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu aukščiau nurodytais kontaktais arba Palangos miesto savivaldybės svetainėje https://www.palanga.lt/skelbimai/6437.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Raštu - adresu Bokštų g. 18/ Gegužės g. 1 LT-92125 Klaipėda, el.paštu - klaipeda@kartografiniaiprojektai.lt iki 2022-04-28

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2022 m. balandžio 28 d., 15:00, adresu: Vytauto g. 112, Palanga, Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose.

 

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2022-04-07 10:33