Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Vilimiškės kel., Šiaurės g., Ožinio g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:14, Palangoje“ pakoreguotus sprendinius

2023-10-26

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie „Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Vilimiškės kel., Šiaurės g., Ožinio g. ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:14, Palangoje“ pakoreguotus sprendinius, atsižvelgus į viešo svarstymo metu gautus ir priimtus pasiūlymus.

Pakoreguoti detaliojo plano sprendiniai įkelti į TPDRIS www.tpdris.lt (Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-616).

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo O. Ž. atstovaujama įgalioto fizinio asmens V.J.

Plano rengėjas: UAB "PROJEKTO PARTNERIS", į.k. 304461478, Vytauto g. 48A, Palanga, tel. 8-602-22922, el. paštas: projektopartneris@gmail.com.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-11-23 įsakymas Nr. A1-1694.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Šiaurės g. 2, Palanga, plotas - 4,45 ha.

Planavimo tikslai: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto, patvirtinto Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2023-10-26 14:49