Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame, kad rengiamas žemės sklypų Ganyklų g. 8, 10, Palangoje detaliojo plano koregavimas žemės sklype Pirties g. 3, Palangoje

2023-02-09

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-11-09

įsakymas Nr. A1-1743 „Dėl žemės sklypų Ganyklų g. 8, 10, Palangoje detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2005 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T2-140, koregavimo žemės sklype Pirties g. 3, Palangoje“.

Planavimo darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-05 įsakymu Nr. A1-1902.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti. Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius. Vytauto g. 112, LT-00153, Palanga, tel.: (8 460) 48705, (8 460) 41406, el. paštas: administracija@palanga.lt

PLANAVIMO INICIATORIUS: UAB „WODLUX“.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Projektas rengiamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas - koncepcija rengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, projekto rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarką visuomenė bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2023-02-14 10:58