Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie aprengtus „Privažiavimo kelio nuo Vilimiškės kel. iki Arklių g. 1 Palangoje, statybos projekto“ projektinius pasiūlymus

2023-08-11

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Privažiavimo kelio nuo Vilimiškės kel. iki Arklių g. 1 Palangoje, statybos projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Arklių g., Palangos m. Palangos m. sav., kadastrinio Nr. nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Numatoma susisiekimo komunikacijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma susisiekimo komunikacijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Atestuotas inžinierius, Valentinas Šilobritas, info@atestuotas.lt, +370 622 31977, Projekto vadovė Inesa Čubarova, inesa.cubarova@atestuotas.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Palangos miesto savivaldybė, Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, administracija@palanga.lt +370 460 48 705

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Ringelio g. 28B, Klaipėda  +37061470737, iki 2023-08-31 darbo dienomis nuo 10 iki 15 val. iš anksto susitarus telefonu.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu info@atestuotas.lt iki 2023-08-31 15:00 val.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotolinių būdų 2023-08-31 15:00 val.

Nuoroda į viešą susirinkimą:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjU4ZjAyNmMtMTI4Yi00MjkwLTkzMzQtNmYwMjg2MGE4ZDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5f62599-4173-4efb-83fd-1636e876214a%22%2c%22Oid%22%3a%22d179e600-171a-43b5-8f02-474e291054c2%22%7d

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2023-08-11 09:50