Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie skelbiamą teritorijų planavimo dokumento Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Miško takas 15 ir Miško takas 17, Palangoje

2022-04-12

Informuojame, kad skelbiamas teritorijų planavimo dokumento (TPD) - „Šventosios gyvenvietės  detaliojo plano koregavimas žemės sklypuose Miško takas 15 ir Miško takas 17, Palangoje“, svarstymo su visuomene baigiamasis etapas.  TPD Nr. TPDRIS sistemoje: K-VT-25-20-615

TPD uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Tikslai - optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas; Šventosios gyvenvietės detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 2 punktu, koregavimas žemės sklypuose Miško takas 15 ir Miško takas 17, Palangoje. 

2022-02-08 Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius pritarė Šventosios gyvenvietės detaliojo plano koregavimo žemės sklypuose Miško takas 15 ir Miško takas 17, Palangoje, koncepcijai, raštu Nr. (4.17.E) D3-914.

Su projektu galima susipažinti nuo  2022-04-25 iki 2022-05-09   Palangos miesto savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje www.palanga.lt  (skiltyje - teritorijų planavimo viešumas), bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), detaliojo plano rengėjo patalpose Vytauto g. 120-7, Palanga, iš anksto susitarus, arba gauti reikiamos informacijos parašius el. paštu: rgpalanga@gmail.com, ar tel. 8-698-83701. Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius, tel. 8-460-48708, el. paštas: architektas@palanga.lt.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto galima teikti raštu iki viešo susipažinimo pabaigos planavimo organizatoriui – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, tel. 8-460-48705, faks. 8-460-40217, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt, ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt);    detaliojo plano rengėjui - UAB „Vakarų regiono projektai“, Vytauto g. 120-7, Palanga, tel. 8-698-83701, el.paštas: info.vrp@gmail.com.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2022-05-02 iki 2022-05-09 Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.     Kadangi projektas rengiamas supaprastinta tvarka, viešas susirinkimas nenumatomas.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda. Planuojamoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai,  jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotosios, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip teikiami planavimo pasiūlymai.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-04-12 09:12