Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojant apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą adresu: Palangos m. sav., Palangos m., Kunigiškių g.3, sklypo kadastrinis Nr. 2501/0019:166

2021-02-03

Informuojant, kad pagal Visuomenės informavimo apie žemės sklypo naudojimo būdo keitimą, pagal Administracijos direktoriaus 2020-11-16 įsakymu Nr. A1-1651 patvirtintą tvarkos aprašą, pranešame apie visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapą.

Žemės sklypo adresas: Palangos m. sav., Palangos m., Kunigiškių g.3, kadastrinis Nr.  2501/0019:166; sklypo plotas 2,6755 ha.

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – Rekreacinės teritorijos. Numatomas žemės sklypo naudojimo būdas –  komercinės paskirties objektų teritorija (K).

Numatoma statinių pagrindinė naudojimo paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“: 7.1. viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Projektinius pasiūlymus parengė: UAB „A TEAM PROJECTS“, Turgaus g. 37A-9, Klaipėda. Projekto vadovas Ramūnas Atas, tel. 8-650 13160, el.paštas: info@ateamprojects.lt

Pasiūlymus galima pateikti: iki viešo susirinkimo statytojo įgaliotam asmeniui UAB „Vakarų regiono projektai“ direktoriui Rimvydui Grikšui el. paštu: rgpalanga@gmail.com

Statytojas: UAB „GRAND HOUSE LT“, Širvintų g. 75-309, Vilnius. Tel.8 615 43624, el. paštas: projektuvadovas@grandhouselt.lt

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Palangos miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.palanga.lt, statytojo įgalioto asmens UAB “Vakarų regiono projektai“ patalpose, Vytauto g. 120-7, Palangoje, el. paštas: rgpalanga@gmail.com, tel. 8-698-83701, arba kreipiantis nuotoliniu būdu el. paštu: info@ateamprojects.lt dėl informacijos pateikimo pareiškėjo nurodytu el. paštu, darbo laiku 9.00 - 17.00 val. iki 2021-02-18. Viešas susirinkimas įvyks 2021-02-19 16.00 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, 4 aukštas. Karantino atveju susirinkimas vyktų nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą: https://join.skype.com/gAa5amRWTkuu

Projektiniai pasiūlymai 1 dalis

Projektiniai pasiūlymai 2 dalis

Vizualizacija

Informacija atnaujinta 2021-02-03 10:45