Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimą žemės sklype J. Basanavičiaus g. 27, Palangoje

2022-05-26

Informuojame, kad rengiamas Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano koregavimo žemės sklype J. Basanavičiaus g. 27, Palangoje, projektas. Nr. TPDRIS: K-VT-25-19-177.

Darbų programa patvirtinta Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. A1-1865.

Teritorijos planavimo uždaviniai – detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto centrinės dalies detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto tarybos 2000 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 32 1 punktu, sprendinių koregavimas planuojamoje teritorijoje

Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2023 m. II ketvirtis. Taikoma bendroji teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka.

Susipažinti galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ir savivaldybės patalpose. Per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui.

Planavimo organizatorius – Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga. Tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

Planavimo iniciatorius: A. K.

Plano rengėjas: UAB „Vitalda“. S.Nėries 9-21, Palanga,  adresas korespondecijai – Gervuogių takas 39, Palanga. Telefonas: + 370 698 71080. El. paštas: daiva.makutenaite@gmail.com.

Informacija atnaujinta 2022-05-26 15:31