Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą

2021-05-24

Informuojame apie bendrąją tvarka parengtą Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialųjį planą.

Planavimo pagrindas: Palangos miesto savivaldybės tarybos 2012-09-06 sprendimas Nr. T2-245, „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“ ir Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-28 įsakymas Nr. A1-997 „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano rengimo“.

Planavimo organizatorius: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48705, faks. (8 460) 40217, el. p. administracija@palanga.lt.

Plano rengėjas: UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. [email protected], PV Gintarė Karpavičienė, arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Planuojama teritorija: Palangos miestas, plotas apie 7907,73 ha.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje ir rezervuoti teritorijas šiai plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti.

Informacija apie specialųjį planą teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje Vytauto g. 112, Palanga ir pas plano rengėją UAB „GEOMETRA“, Taikos pr. 88A, LT-51183, Kaunas, Tel.: +370 657 71999, el.p. [email protected], arch. Eglė Garnytė, tel. 8-650-74429, el. p.: egle.garnyte@geometra.lt, www.geometra.lt.

Specialiojo plano koncepcija patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos  2015-05-28 sprendimu „Dėl Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialiojo plano koncepcijos patvirtinimo“ Nr. T2-166. Su parengta koncepcija galima susipažinti pas planavimo organizatorių ir plano rengėją.

Su parengtu specialiuoju planu galima susipažinti nuo 2021-06-07 iki 2021-07-07 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose ir pas plano rengėją UAB „Geometra“, tai pat internetiniame tinklalapyje: https://www.palanga.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/5958#c-139/t-623 skiltyje Teritorijų planavimo viešumas

Vieša ekspozicija vyks nuo 2021-06-14 iki 2021-07-07 imtinai Palangos miesto  savivaldybės administracijos patalpose ir pas plano rengėją UAB „Geometra“ https://www.palanga.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/5958#c-139/t-623 skiltyje Teritorijų planavimo viešumas

Viešas susirinkimas Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose, Vytauto g. 112, Palanga, tel. (8 460) 48705 vyks pagal specialiojo plano gyvenvietes

Nemirsetos gyvenvietė sprendiniai svarstomi 2021-07-07 10 val., Vilimiškės gyvenvietė - 2021-07-07 14 val. , Palangos miesto gyvenvietės -  2021-07-08 10 val., Virbališkės Medvalakio gyvenvietės -  2021-07-08 14 val.  Šventosios gyvenvietės - 2021-07-09 10 val. Būtingės gyvenvietės - 2021-07-09 14 val. , Kūnigiškių gyvenvietės - 2021-07-12 10 val. Mociškių gyvenvietės - 2021-07-12 14 val. 

Jeigu vešiųjų susirinkimų dieną, šalyje bus karantinas, vieši susirinkimai vyks TEAM platformoje adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:[email protected]/1616569478695?context=%7B%22Tid%22:%222bf96144-e99f-415c-861b-de7ff89aad5b%22,%22Oid%22:%22781fda23-f887-4b3e-b98e-606a6c65d845%22%7D

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas dėl parengto projekto sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo dienos ir jo metu ankščiau minėtu adresu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo  procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Danės g. 17, LT-92117,  tel. 8 46 247 158.

 Aiškinamasis raštas

Būtingė

Šventoji

Monciškės

Kunigiškių

Virbališkės-Medvalakis

Palangos miestas

Vilimiškė

Nemirseta

 

Informacija atnaujinta 2021-06-04 15:03