Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtą Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimą teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje

2021-10-20

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. A1-1460 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, Pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje“, 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. A1-20 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, Pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas planuojamoje teritorijoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: I.P., R.P., V.V.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Detaliojo plano koncepcijai raštu pritarė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Su projektu galima susipažinti nuo 2021-11-03 iki 2021-11-17 imtinai Palangos miesto savivaldybės tinklapyje www.palanga.lt, telefonu 8460 48708, 8 460 48 714, el. paštu architektas@palanga.lt, plano rengėjo patalpose – UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com, teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-25-18-627.

Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2021-11-11 iki 2021-11-17 imtinai Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose Vytauto g. 112, Palanga.

Viešo svarstymo susirinkimas numatomas 2021-11-18, 10 val. Palangos miesto savivaldybės patalpose, Vytauto g. 112, Palanga. Karantino atveju – nuotoliniu būdu jungiantis per paskyrą:

https://us04web.zoom.us/j/77454716584?pwd=MzVMRnFJUjhvQ0ZHeno5REVLbE9aUT09.

Prisijungimo kodas - 774 5471 6584, prisijungimo slaptažodis - j1t0uz.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki viešo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui, Danės g. 17, Klaipėda.

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

Informacija atnaujinta 2022-02-14 10:38