Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie rengiamą Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimą

2020-08-06

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimą teritorijoje tarp žemės sklypo Klaipėdos pl. 5, žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 2501/0037:38 (valstybinio miško), ir pravažiavimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje, Palangoje

Rengiamas Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp žemės sklypo Klaipėdos pl. 5, žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 2501/0037:38 (valstybinio miško), ir pravažiavimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje, Palangoje

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-17 įsakymu Nr. A1-999 pritarė T.M.H ir N.H pasiūlymui dėl Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo Klaipėdos pl. 5, žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 2501/0037:38 (valstybinio miško), ir pravažiavimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje, Palangoje

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-17 įsakymu Nr. A1-999 nusprendė rengti Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimas teritorijoje tarp žemės sklypo Klaipėdos pl. 5, žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 2501/0037:38 (valstybinio miško), ir pravažiavimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje, Palangoje.

Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-08-19 įsakymu Nr. A1-1145 “Dėl Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl.3,5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano keitimo teritorijoje tarp žemės sklypo Klaipėdos pl.5, žemės sklypo, kurio kadastrinis numeris 2501/0037:38 (valstybinio miško) ir pravažiavimo šiaurinėje ir pietinėje dalyje, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo” patvirtino minėto detaliojo plano planavimo darbų programą.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas: koncepcija rengiama.

Planavimo tikslai – optimalios urbanistinės struktūros numatymas, suplanuojant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų suformavimas, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis, teritorijos naudojimo reglamentų nustatymas, galimybės prisijungti laisvą valstybinę žemę prie žemės sklypų Klaipėdos pl. 7, 7A, Palangoje, nagrinėjimas, Palangos miesto tarybos 2000 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 38 1 punktu patvirtinto Nemirsetos detaliojo plano ir žemės sklypo Klaipėdos pl. 3, 5, 7, 9, 9A, Palangoje, detaliojo plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 127, keitimas planuojamoje teritorijoje.

Planavimo organizatorius - Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, 00153 Palanga, tel. (8 460) 48705, el. p. administracija@palanga.lt, interneto tinklalapis – www.palanga.lt

Planavimo iniciatoriai - T.M.H ir N.H.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Studija 33“, Danės g. 41, Klaipėda, tel.: 846 300163, fax.: 846 300162, el. Paštas: reda@s33.lt.

Detaliojo plano keitimo viešinimas vyks bendrąja tvarka.

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą detaliojo plano rengimo laikotarpį iki sprendinių susipažinimo, apie kurį bus paskelbta atskirai, pabaigos.

Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Informacija atnaujinta 2020-08-06 16:47