Ieškoti

Iš viso rezultatų:

INFORMUOJAME, KAD RENGIAMAS VILIMIŠKĖS RAJONO DETALAUS SUPLANAVIMO PROJEKTO KEITIMAS TERITORIJOJE TARP RĄŽĖS UPELIO, MELIORACIJOS GRIOVIO, PAVĖSIO TAKO IR ŽEMĖS SKLYPO, KURIO KADASTRINIS NR. 2501/0041:169, PALANGOJE

2021-03-16

PLANAVIMO PAGRINDAS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. A1-1460 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, Pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje“, 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. A1-20 „Dėl Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimo teritorijoje tarp Rąžės upelio, melioracijos griovio, Pavėsio tako ir žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 2501/0041:169, Palangoje, planavimo darbų programos patvirtinimo“.

TERITORIJOS PLANAVIMO TIKSLAI: optimalios urbanistinės struktūros numatymas, numatant inžinerinių komunikacijų tinklus, inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, žemės sklypų padalijimas, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas, žemės sklypų naudojimo būdo ir naudojimo reglamentų nustatymas, Palangos miesto tarybos 1994 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. 44 1.2 punktu patvirtinto Vilimiškės rajono detalaus suplanavimo projekto keitimas planuojamoje teritorijoje.

TERITORIJOS PLANAVIMO UŽDAVINIAI: detalizuojant Palangos miesto bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus, nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus, suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti priemones gamtos ir nekilnojamajam kultūros paveldui išsaugoti ir naudoti.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 112, Palanga, tel. 8-460-48705, el. paštas: administracija@palanga.lt; www.palanga.lt.

PLANAVIMO INICIATORIUS: I.P., R.P., V.V.

DETALIOJO PLANO RENGĖJAS: UAB „Geovitara“, Jono Karolio Chodkevičiaus g. 10, kab. 225, Kretinga, tel. Nr. (8 676) 42232, el.p. geovitara@gmail.com.

Projektas rengiamas ir viešai svarstomas bendrąja tvarka. Projekto rengimo terminas (preliminarus) – 2021 m. III ketvirtis.

Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Koncepcijos rengimas - koncepcija rengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto, per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, projekto rengėjui ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.

Apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais tvarką visuomenė bus informuojama papildomai.

Informacija atnaujinta 2021-03-16 08:32