Ieškoti

Iš viso rezultatų:

Informuojame apie parengtus „Pastato (sargo būdelės) rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą su paslaugų ir gyvenamosiomis patalpomis Medvalakio g. 30, Palangos m., projekto“ projektinius pasiūlymus.

2023-06-23

Informuojame, kad vykdant STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. projekto ekspertizė“ visuomenės informavimą apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus nuostatas, yra skelbiamas parengtu „Pastato (sargo būdelės) rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą su paslaugų ir gyvenamosiomis patalpomis Medvalakio g. 30, Palangos m., projekto“ projektinių pasiūlymų visuomenės informavimo ir viešo svarstymo su visuomene etapas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Medvalakio g. 30, Palangos m., (Kad. Nr. 2501/0023:63)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas, pobūdis:

Kita / komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Buvusi pastato (sargo būdelės) paskirtis – kita (7.22.), numatomas (po rekonstravimo) administracinės paskirties pastatas (7.2.) su paslaugų ir gyvenamosiomis patalpomis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Projektinių pasiūlymų rengėjas Vytautas Grykšas (kvalifikacijos atestatas Nr. A 1945, išduotas nuo 2013-06-13), tel. Nr. 8 622 88580, el. p. gryksas@yahoo.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

  1. R.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Kretingos g. 54, Palangoje, darbo dienomis (prieš tai suderinus laiką)

14:00 - 18:00 iki 2023-07-24

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2023-07-24 ir viešo susirinkimo metu, el. p. gryksas@yahoo.com, tel. Nr. 8 622 88580, Kretingos g. 54, Palangos m.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas numatomas 2023-07-24, 15:00 val. Palangos miesto savivaldybėje (Vytauto g. 112, Palanga) Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus patalpose.

Projektiniai pasiūlymai

Vizualizacija 1

Vizualizacija 2

Informacija atnaujinta 2023-06-23 12:52